xFLOWer

Blog

A folyamatok világa – bevezetés

A kezdetek

Talán hihetetlennek tűnik, de termelési és egyéb gazdálkodási területeken már a 18. század közepétől kezdve írásos nyomok maradtak fenn az akkori folyamatok alkalmazásáról. Természetesen ezek a források nem konkrét, lépésekre bontott – főleg nem üzleti – folyamatokat írnak körül, hanem inkább különféle leírások egyes összetett tevékenységek (úgymint a gabona aratása és tárolása, a borkészítés, szerszám és eszközkészítés vagy a húsok tartósítása) esetén alkalmazott eljárásokról.

Ekkor jelennek meg az első „nyilvántartások” – leltárak – leírásai, jegyzékei is ezen iparágakban. Az akkori cél – vélhetően – az volt, hogy mindenki megfelelően végezze el a munkáját és a végtermékek tekintetében ne legyen túlzottan nagy eltérés – hasonlóan például a szakácskönyvekhez, ahol az ételek elkészítésének módjait rögzítették (sokkal korábban, már Mátyás király korában is használtak szakácskönyvet! Bár ekkor még nem írták le pontosan a hozzávalókat és az elkészítés módját, csak nagy vonalakban rögzítették az ételek elkészültét.). Az ipari forradalom során a gépesítés és a technikai fejlődés magával hozta az eljárások tökéletesítését illetve a végtermékek minőségi javulását is – ám a tevékenységek egyúttal összetettebbé is váltak sőt, új iparágak keletkeztek, míg mások megszűntek.

Modernkori történet

Jó ideig azonban a tevékenységek, tevékenységláncok leírása nem változott túlzottan. Természetesen az írásosság és a nyomtatás elterjedésével újabb módszerek váltak elérhetővé a tevékenységek leírására. Egészen a huszadik század közepéig azonban még elvi lehetősége sem volt annak, hogy ezen leírásokat, nyilvántartásokat más alapokra is lehetne helyezni, mint a pergamen vagy a papír alapú rögzítés. Az ipari forradalommal megjelentek viszont a különféle, az előzőeknél jóval összetettebb leírások, tervrajzok, utasítások is. Ennek szükségességét indokolta, hogy ebben az időben már sokkal komplexebb termékeket – gépeket, eszközöket – volt képes előállítani az emberiség, mint azt megelőzően bármikor.

Ez megfelelő módszernek is bizonyult hosszabb időn keresztül, azonban a múlt század hatvanas éveiben lassan kezdtek elérhetővé válni a számítógépek illetve a digitális adattárolás lehetősége is kezdett körvonalazódni. A technika fejlődésével és terjedésével a 70–es és a 80–as évekre elérkezett az információs kor első korszaka. A globalizáció első hullámai minden azt megelőzőnél nagyobb és összetettebb vállalati struktúrákat, iparágakon átívelő vállalati működést tettek szükségessé és lehetővé. Ennek megfelelően a különböző ügyviteli és minőségi elvárások komoly igényeket támasztottak a vállalati működés informatikai támogatásával szemben is. Így már nem volt megfelelő megoldás az emberi munkaerővel, manuálisan elvégzett folyamatírányítás, tervezés sem.  Ekkor a minőségirányítási és vezetői információs rendszerek kezdtek megjelenni, egyelőre a legnagyobb vállalatoknál. Ezzel együtt indult az üzleti folyamatok kialakításának és menedzsmentjének útja, mely egyre olcsóbb, jobb minőségű, azaz hatékonyabb termelést és elosztást tett lehetővé.

 

A 90–es éveket leginkább az üzleti folyamatok innovatív megközelítése és ezáltal a vállalati működés innovációja jellemezte. Sok vállalat meglátta a technológia által elérhető versenyelőnyt, ami jótékony hatással volt az IT szektor innovációs és bevételtermelő képességére. Megkezdődött az üzleti folyamatok újjászervezése, amelyet a mai napig is Business Process Reengineering – néven (röviden: BPR) emlegetünk. Az információs technológia széles körű elterjedése lehetővé tette, hogy a vállalatok minden eddiginél optimálisabban működjenek, felgyorsult az információáramlás az internet terjedésével, így már megkezdődött – többek közt például – a kereskedelmi tevékenységek áttevődése az online világba.

A 2000–es évekre a további fejlődés következtében a technológia kezdett egyre olcsóbbá és széles körben elérhetővé válni. E máig tartó folyamat hatására jelenleg már olyan eszközök állnak a vállalkozások rendelkezésére, amelyeket néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt még a legnagyobb vállalatok kiváltságai voltak. Erre szükség is van, hiszen a világ – különösen az üzleti világ – jóval összetettebbé vált, kiéleződött a globális konkurenciaharc és a vállalkozások túlélésének zálogai közé – a tradicionális értékeken túl, mint minőség, megbízhatóság, értékállóság… – a gyors reakciók, a hatékony, alacsony költségű működés és a minden eddiginél gyorsabb ügyfélkiszolgálás is bekerültek.

Háttérrendszerek

Az üzleti folyamatokat támogató rendszerek ennek köszönhetően mindinkább szerves részét képzik a vállalkozások ügyvitelének és működésének, hisz sok esetben nehézkes – vagy egyenesen lehetetlen – lenne működtetni a vállalkozást ilyen rendszerek megléte nélkül. Érdekes, hogy a termelés automatizációját követően kezdtek egyre elterjedtebbé válni az üzleti támogató háttérrendszerek, ugyanakkor könnyen beláthatjuk, hogy az automatizált termelés nagy kényszerítő erőt jelent az adminisztráció felgyorsítására is.

Ez azonban egy külön, bonyolult és gyakran átláthatatlan világ, amelyre nem csupán a technológia vagy a pénzügyi lehetőségek, hanem a jogi környezet, a fogyasztói elvárások és még sok más egyéb körülmény is hatással van.

Küldetés

Blogunk küldetése, hogy segítsen olvasóinak eligazodni az üzleti folyamatok szövevényes világában és megismertesse azon lehetőségeket, amelyek mindenki számára rendelkezésre állnak ahhoz, hogy cégét eredményesebben, hatékonyabban, és ezáltal jövedelmezőbben működtethesse.

Következő bejegyzéseinkben körüljárjuk az üzleti folyamatok érdekes, sokszor kissé absztrakt világát, a legegyszerűbb alapvetésektől kezdve a legkomolyabb összetettségű, szakértők számára is érdekes folyamat megoldásokig.

Mindeközben célunk, hogy útmutatást nyújtsunk azon vállalkozók és cégek számára, akik szeretnék eredményesebben, olcsóbban vagy éppen kényelmesebben kezelni napi működésüket, csökkenteni adminisztrációs terheiket.

Természetesen olyan eszközöket és eseteket is bemutatunk, amelyek esetében nem csupán a folyamat alapú gondolkodás és megközelítés, hanem az azt támogató háttérrendszerek megléte is kulcsfontosságú. Sajnos ma még nem tartunk ott, hogy minden vállalkozás számára olyan alapvető legyen egy ilyen rendszer megléte, mint egy számlázó vagy CRM rendszeré, ugyanakkor valljuk, hogy egy az üzleti folyamatokat támogató – workflow – rendszer szerves része, elengedhetetlen kelléke minden vállalkozás üzleti támogató háttértevékenységének.

workflow szoftver blog cikk

SOP vagy workflow szoftver?

A vállalati back office folyamatok standardizálására népszerű megoldás a Standard Operating Procedure (SOP) dokumentumok használata, azonban egy workflow rendszerrel mindez még hatékonyabbá is tehető.

Elolvasom
Projekt menedzsment szoftver

Miért használjon projekt menedzsment szoftvert?

Minden sikeres cég számára elengedhetetlen a hatékonyság, ezért fontos, hogy olyan szoftveres megoldást használjon, amely megkönnyíti a napi munkát. Az xFLOWer projekt menedzsment szoftvere automatizált rendszerbe szervezi az elvégzendő feladatokat, és támogatja az együttműködést.

Elolvasom
beszerzési rendszer

Átlátható folyamatok a logisztikában beszerzési rendszerrel

Bármilyen profilú vállalatról legyen szó, a beszerzés – a logisztika egyik alappilléreként – nélkülözhetetlen része a zökkenőmentes és hatékony működésnek. A különböző eszközök, berendezések, alapanyagok, termékek vagy egyéb inputok rendelkezésre állása és elérhetősége nem ütközhet akadályba, hiszen az komoly problémát okozhat a vállalat működésében, és a költségeket is jelentősen megemelheti.

Elolvasom