Iratkezelési tanúsítvány

Azt is tudjuk amit az állam elvár!

Az xFLOWer iratkezelő modulját a 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet elvárásai alapján tanúsított rendszer. Az elvárásoknak való megfelelés adott volt, a tanúsítvány megújítása azonban magasabb szintre emelte a megfelelőséget, összhangban a kor és az állami szektor elvárásaival. Az xFLOWer iratkezelő rendszere teljeskörűen megfelelt a 27/2014. (IV. 18.) KIM rendeletben előírt elvárásoknak, így közfeladatot ellátó szerveknél is alkalmazható rendszer. Tanúsítványunk 2020-ig érvényes, ennek megfelelően jelenlegi és jövőbeli közfeladatot ellátó partnereink is alkalmazhatják működésük támogatására.