A ticketing rendszerek alapvetően az IT szektorból induló, az egyes szoftverek felhasználóitól érkező hibabejelentéseket kezelő rendszert jelentették, illetve jelentik még ma is – ötvözve a mai technológiák adta lehetőségekkel. 

Ezeket a megoldásokat más, az IT-hoz viszonylag közel álló, magas technológiai igényű szolgáltató iparágak (pl. ICT, bank és pénzügyi szektor) is hamar átvették, az ügyféligények hatékony kezelése érdekében. Természetesen ezen iparágakban különféle más ügyfélszolgálati megoldásokkal együtt került alkalmazásra a ticketing, hogy a technológia iránt kevésbé fogékony ügyfelek számára is kellő támogatást lehessen biztosítani.

Érdemes fizetni egy ilyen rendszerért amikor számtalan open source megoldás is rendelkezésre áll?

Ticketing rendszerekből az open source (ingyenes, nyílt forrású) kínálat színes és sokrétű. Sok jó megoldás közül választhatunk, ám mindenképpen célszerű figyelembe venni, hogy egy üzletileg kritikus rendszer esetében vajon kellő üzembiztonságot nyújt-e egy open source megoldás? 

Mekkora kárt okozhat egy esetleges leállás, ahol nem számíthatunk a beszállító segítségére, hanem magunknak vagy rendszergazdánknak kell megoldani a problémát? Látható előre, hogy milyen esetben mekkora kiesést fog jelenteni egy leállás, illetve mekkora költséget fog jelenteni a javítás?

Mindezen túlmenően az open source megoldások általában helyben telepített megoldást kínálnak – vagy korlátozott funkcionalitású, esetleg “freemium” termékeket, amelyek használata nem fog valós előnyt jelenteni az ügyfélkiszolgálás során, illetve nem lesz költséghatékony üzemeltetésük. Természetesen senkit sem szeretnénk lebeszélni az open source megoldásokról, ugyanakkor, ha az üzleti folytonosság fontossága kiemelt – ahogy általában az – akkor az open source megoldások használata veszélyeket rejthet magában.

A fizetős megoldások mindezzel szemben költséget jelentenek a bevezetéskor, illetve rendszeres díjat kell fizetnünk üzemeltetésük során, mégis már középtávon költséghatékonyabbak open source társaiknál. Garantálják a szerződésben is vállalt rendelkezésre állást, szükség esetén pedig gyors hibajavítással és mindenkori segítségnyújtással szolgálnak. 

A rendszer működése így folyamatosan biztosított, ezért nem – vagy nagyon kis eséllyel – fordulhat elő, hogy annak hibája miatt az ügyfelek ne kapjanak megfelelő támogatást vagy esetleg túlzottan hosszú legyen a megoldási folyamat.

Követelmények ticketing rendszerekkel szemben

A következő néhány pontban azokat a fő ticketing tulajdonságokat gyűjtöttük csoportba, amelyek megléte komoly előnyt jelent az üzleti oldal számára hiánya pedig komoly hátrányt. Az üzleti előnyök ezen esetben az alkalmazott technológiai megoldásokon alapulnak, így elsősorban most ezeket vesszük sorra.

Felhő alapú, többcsatornás működés

Ma már szinte elképzelhetetlen egy olyan ticketing rendszer, ami offline működik, azaz nem lehet elérni bármikor az interneten keresztül. Nagyon kevés, speciális esettől eltekintve (pl. katonai vagy nemzetbiztonsági kritikus infrastruktúrák) az offline működés nem kínál előnyt sem a felhasználók, sem a rendszert működtetők számára az online megoldásokkal szemben. 

Amennyiben nincs olyan belső előírás vagy szabályzat, ami alapján kizárólag helyben telepített megoldás alkalmazható, úgy mindenképpen érdemes felhő alapún gondolkodni. A költség és rugalmasságbéli előnyök mellett ugyanis a cloud alapú rendszerek lehetőséget biztosítanak a felhasználóknak e-mail, web vagy interface-ek segítségével akár más, olyan csatornán (social media, online chat, fórum stb.) keresztül beküldeni a hibajegyeiket, amelyet valóban preferálnak. 

Funkcionalitás

Egy ticketing rendszer esetében kiemelten fontos, hogy olyan rendszert válasszunk, amely a funkcionalitás szintjén kielégítő választ kínál az IT környezet kihívásaira, hiányosságaira. Fontos szempont még, hogy a rendszer implementációja – legyen helyben telepített vagy felhő alapú – mekkora terhelést jelent az IT csapat számára. Ez nem csak költség, hanem szervezeti szinten is fontos kritérium, hiszen minél kevesebb humán terhelést jelent egy rendszer használata, annál kisebb lesz a vele szembeni szervezeti ellenállás. A funkciók tekintetében nem is feltétlenül az a fontos, hogy a kiválasztott rendszer “mindent tudjon”, hanem hogy bármelyik jövőben szükséges funkciót kényelmesen, akár egy – két kattintással lehessen aktiválni akkor, amikor szükség van rá.

Automatizáció és folyamatok kezelése

Tovább görgetve a funkcionalitás témakörét, szeretném felhívni a figyelmet a ticketing automatizáció és folyamatkezelési képességek jelentőségére. A gyakorlatból megállapítható, hogy minden egyes hibajegy beérkezése valamilyen teendőt generál a szervezeten belül. Ezek lehetnek egyszerűbb vagy összetettebb tevékenységláncok, azt azonban mindenképpen kijelenthetjük, hogy a probléma megoldásához valamilyen mértékben szükségesek lesznek. Ennek megfelelően egy olyan ticketing rendszer, amely nem kezeli a háttérben futó ticketing munkafolyamatokat, inkább félkarú óriásként, mint adekvát technológiai megoldásként jellemezhető. Amennyiben a ticketing rendszeren kívül oldható csak meg a folyamatok kezelése, úgy az ügyfélszolgálati csapatra több teher hárul, azaz megnövekednek a humánerőforrás költségek. Mindemellett egy megfelelően paraméterezett és folyamatok kezelésre is képes ticketing rendszer biztosítja az átlátható operatív működést, gyorsítja, hatékonyabbá és ügyfélcentrikussá teszi az ügyfélszolgálati igények kezelését. 

Egyetlen ellenérvként az hozható fel, hogy az ilyen, komolyabb ticketing rendszerek valamivel magasabb költséget jelentenek, mint “hagyományos” társaik, ugyanakkor a humán oldalon történő munkateher csökkenés kimutathatóan csökkenti a ticketing költségeket még az esetleg magasabb technológiai költség viselése mellett is.

Kompatibilitás és integrációs képességek

Az előző pontban írtakhoz szervesen kapcsolódik a kompatibilitás és az integráció kérdésköre. Ma már nem működhetnek elszigetelt rendszerek egy szervezeten belül, hiszen a gyors és komplex operatív működés megköveteli a rendszerek közötti átjárhatóságot. 

Gondoljunk bele hány rendszerből szükséges az adatok begyűjtése egy hibabejelentési folyamat teljes kezeléséhez? A CRM-, pénzügyi-, vagy akár a HR rendszer, szükségesek lehetnek, mint adatszolgáltatók a ticketing folyamat kezeléséhez. Ennek megfelelően két választásunk van: vagy a meglévőkkel 100%-ig kompatibilis rendszert választunk, vagy egy olyat, amelynek integrációs képességei lehetővé teszik a kapcsolódást a meglévő rendszerekkel. 

Legyünk őszinték: hacsak nem köteleztük el magunkat egy beszállító mellett a kezdetektől, amely beszállító ráadásul minden szükséges rendszerből a számunkra legmegfelelőbb megoldást kínálja, akkor a részleges kompatibilitás elérése is nehéz lehet, míg a teljes kompatibilitásé szinte lehetetlen. Persze léteznek olyan köztes konnektorok, amik valamilyen szinten összekötnek egyes rendszereket, ám ezek is specifikusak – ha egyik vagy másik rendszerünkhöz nem áll rendelkezésre konnektor, akkor a kompatibilitás nem lesz elérhető.

Követhetőség

A hatékonyság, illetve a működés elemzése és javítása szempontjából elengedhetetlen, hogy a választott ticketing rendszer minden egyes hibajegyet és a hozzá tartozó megoldási folyamatot is kereshetően tároljon. Ide értjük a folyamat során keletkező dokumentumokat, jegyzeteket, telefonbeszélgetéseket és SMS-eket is (ügyfél oldalról). Csak így garantálható, hogy minden egyes történés pontosan követhető legyen. Amennyiben később bármilyen adat szükséges a hibajegyek kapcsán, azokat könnyen és gyorsan megtalálhatjuk a rendszerben, nem kell hosszasan keresgélni, illetve nem veszhet el semmilyen lényeges adat vagy dokumentum.

Összegzés

Amennyiben hosszú távon gondolkodunk, illetve nem szeretnénk igényeink változásával új rendszer bevezetésével bajlódni, úgy célszerű egy folyamat alapú ticketing keretrendszert választani. A workflow keretrendszerek célja, hogy a ticketing funkciók maximális, akár folyamat szintű ellátásán túl egy olyan keretet biztosítsanak, amelybe később bármely más folyamat is beilleszthető lesz. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben például szeretnénk a ticketing és a CRM funkcióink azonos rendszerben való kezelését, úgy elegendő ezeket a folyamatokat a keretrendszerben implementálni. 


Hasonló írások