Esettanulmányok

Webshop ügyfélszolgálat

A probléma

Magyarország és a régió egyik legnagyobb webshopja rengeteg megrendelést és az ezekkel kapcsoalatos járulékos ügyintézést kezel (pl. panaszok: számlareklamációk, minőségi/mennyiségi kifogások, szállítás problémák).

Napi szinten rengeteg telefonos és e-mail alapú megkeresést dolgoznak fel.

Ezen problémák kezelése csak egy hatékony ügyintézést támogató workflow rendszerrel oldható meg, különben sem a munktársak irányítása, sem a feladatok kezelése nem valósítható meg.

A megoldás

xFLOWer Cloud a dokumentumok / feladatok feldolgozása során priorozálja a feladatokat, kijelöli a felelősöket, követi és vezérli a tevékenységeket, határidőket. Szükség esetén összekapcsolja a különböző szálakon futó, de kapcsolódó tevékenységsorozatokat (pl.: telefonos és e-mail alapú bejelentés is történt egyszerre). 

A tevékenységek a vezetőség számára elemezhetőek az xFLOWer report moduljával, így folyamatosan rendelkezésre állnak és akár előre jelezhetőek a várható problémák (pl. munkaerő kapacitás tervezése). A lekérdezések lehetőséget biztosítanak az ügyintézők munkájánal összehasonlítására, azonnal látszik, hogy ki dolgozik többet / kevesebbet. 

Rendszerünk integrálásra kerül a telefonos ügyintézést biztosító eszközökkel, és a logsiztikai tevékenységeket vezérlő back-end rendszerekkel, így a workflow megoldás valóban egy kézben fogja össze a vállalat ügyfélszolgálati tevékenységét. 

Megoldásunkkal kapcsolatos elvárás, hogy mivel ügyfelünk a régió többi országában is jelen van, ezért a többnyelvű környezet, így a cirill betű támogatáa is megoldott legyen.

További esettanulmányaink

Kárbejelentések kezelése Workflow-val

Ügyfelünk Magyarország egyik meghatározó biztosítótársasága. Lakásbiztosításra szerződött ügyfeleik számára assistance szolgáltatást is kínálnak a klasszikus biztosítási szolgáltatásokon túlmenően; azaz ha például egy ügyfélnél valamilyen káresemény történik, akkor a biztosító azonnal intézkedik a kár elhárítása érdekében.

Elolvasom