A folyamatok világa - bevezetés

A kezdetek

Talán hihetetlennek tűnik, de termelési és egyéb gazdálkodási területeken már a 18. század közepétől kezdve írásos nyomok maradtak fenn az akkori folyamatok alkalmazásáról. Természetesen ezek a források nem konkrét, lépésekre bontott – főleg nem üzleti – folyamatokat írnak körül, hanem inkább különféle leírások egyes összetett tevékenységek (úgymint a gabona aratása és tárolása, a borkészítés, szerszám és eszközkészítés vagy a húsok tartósítása) esetén alkalmazott eljárásokról.

medieval_farming_clip_art_hight.png

Ekkor jelennek meg az első „nyilvántartások” – leltárak – leírásai, jegyzékei is ezen iparágakban. Az akkori cél – vélhetően – az volt, hogy mindenki megfelelően végezze el a munkáját és a végtermékek tekintetében ne legyen túlzottan nagy eltérés – hasonlóan például a szakácskönyvekhez, ahol az ételek elkészítésének módjait rögzítették (sokkal korábban, már Mátyás király korában is használtak szakácskönyvet!). Az ipari forradalom során a gépesítés és a technikai fejlődés magával hozta az eljárások tökéletesítését illetve a végtermékek minőségi javulását is – ám a tevékenységek egyúttal összetettebbé is váltak sőt, új iparágak keletkeztek.

Modernkori történet

Jó ideig azonban a tevékenységek, tevékenységláncok leírása nem változott túlzottan. Természetesen az írásosság és a nyomtatás elterjedésével újabb módszerek váltak elérhetővé a tevékenységek leírására. Egészen a huszadik század közepéig azonban még elvi lehetősége sem volt annak, hogy ezen leírásokat, nyilvántartásokat más alapokra is lehetne helyezni, mint a pergamen vagy a papír alapú rögzítés.

industrial-revolution.jpg

(Forrás: http://industrialrevolution.org.uk/)

 

A múlt század hatvanas éveiben lassan kezdtek elérhetővé válni a számítógépek illetve a digitális adattárolás lehetősége is kezdett körvonalazódni. A technika fejlődésével és terjedésével a 70–es és a 80–as évekre elérkezett az információs kor első korszaka. A globalizáció első hullámai minden előzőnél nagyobb és összetettebb vállalati struktúrákat, iparágakon átívelő vállalati működést tettek szükségessé. Ennek megfelelően a különböző ügyviteli és minőségi elvárások komoly igényeket támasztottak a vállalati működés informatikai támogatásával szemben is. Ekkor a minőségirányítási és vezetői információs rendszerek kezdtek megjelenni, egyelőre a legnagyobb vállalatoknál. Ezzel együtt indult az üzleti folyamatok kialakításának és menedzsmentjének útja, mely egyre olcsóbb, jobb minőségű, azaz hatékonyabb termelést és elosztást tett lehetővé.

A 90–es éveket leginkább az üzleti folyamatok innovatív megközelítése és ezáltal a vállalti működés innovációja jellemezte. Megkezdődött a folyamatok újjászervezése, amelyet a mai napig is Business Process Reengineering – néven (röviden: BPR) emlegetünk. Az információs technológia széles körű elterjedése lehetővé tette, hogy a vállalatok minden eddiginél optimálisabban működjenek, felgyorsult az információáramlás az internet terjedésével, így már megkezdődött a kereskedelmi tevékenységek áttevődése az online világba.

A 2000–es évekre a további fejlődés következtében a technológia kezdett egyre olcsóbbá és elérhetőbbé válni. E máig tartó folyamat hatására ma már olyan eszközök állnak a vállalkozások rendelkezésére, amelyeket néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt még a legnagyobb vállalatok kiváltságai voltak. Erre szükség is van, hiszen a világ - különösen az üzleti világ – jóval összetettebbé vált, kiéleződött a globális konkurenciaharc és a vállalkozások túlélésének zálogai közé – a tradicionális értékeken túl, mint minőség, megbízhatóság, értékállóság... - a gyors reakciók, a hatékony, alacsony költségű működés és a minden eddiginél gyorsabb ügyfélkiszolgálás is bekerültek.

Háttérrendszerek

Az üzleti folyamatokat támogató rendszerek ennek köszönhetően mindinkább szerves részét képzik a vállalkozások ügyvitelének, hisz sok esetben nehézkes – vagy egyenesen lehetetlen – lenne működtetni a vállalkozást ilyen rendszerek megléte nélkül.

40610480-technology-wallpapers.jpg

Ez azonban egy külön, bonyolult és gyakran átláthatatlan világ, amelyre nem csupán a technológia vagy a pénzügyi lehetőségek, hanem a jogi környezet, a fogyasztói elvárások és még sok más egyéb körülmény is hatással van.

Küldetés

Blogunk küldetése, hogy segítsen olvasóinak eligazodni az üzleti folyamatok szövevényes világában és megismertesse azon lehetőségeket, amelyek mindenki számára rendelkezésre állnak ahhoz, hogy cégét eredményesebben, hatékonyabban, és ezáltal jövedelmezőbben működtethesse.

Következő bejegyzéseinkben körbejárjuk az üzleti folyamatok érdekes, sokszor kissé absztrakt világát, a legegyszerűbb alapvetésektől kezdve a legkomolyabb összetettségű, szakértők számára is érdekes folyamat megoldásokig.

Mindeközben célunk, hogy útmutatást nyújtsunk azon vállalkozók és cégek számára, akik szeretnék eredményesebben, olcsóbban vagy éppen kényelmesebben kezelni napi működésüket, csökkenteni adminisztrációs terheiket.