Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A(z) Click On Hungary Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések és demoigénylések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1021 Budapest, Kuruclesi út 14
Az adatkezelő elérhetősége: + 36 1 469 0001, sales@click-on.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: honlap látogatók, felhasználók, demo igénylők, a vállalkozássl egyéb módon kapcsolatba lépők

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a demo igénylés vagy egyéb kapcsolatfelvétel során megadott, az igényelt demo vagy megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email)

Az adatgyűjtés célja: a demo igénylések vagy megrendelések teljesítése

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A Click On Hungary Kft. kereskedelmi munkatársai.
– Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

Az adatkezelés időtartama: a teljesítéshez szükséges ideig.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)